News
  1. Home
  2. Ball Milling Aqueous

Ball Milling Aqueous

2019-5-25Ball Milling for Biomass Fractionation and Pretreatment with Aqueous Hydroxide Solutions Tianjiao Qu Ximing Zhang Xingwei Gu Lujia Han Guanya Ji Xueli Chen and Weihua Xiao College of Engineering China Agricultural University Beijing 100083 P. R. China Department of Agricultural and Biological Engineering Purdue University West Lafayette Indiana 47907

Get Price ListChat Online

News List

More News